Öğr. Gör. Dr. PINAR YÜRÜK KAYAPINAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. PINAR YÜRÜK KAYAPINAR

T: (0282) 250 4212

M pyuruk@nku.edu.tr

W pyuruk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Saray Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Dış Ticaret
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SBE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2015
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
2011-
İdari Görevler
Birim Stratejik Planlama Komisyonu Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-2016
Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu Başkanı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2017
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2015
Yönetim Kurulu Üyeliği SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2015
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2015
Yatay Geçiş Ön Değerlendirme Komisyonu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2015
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-2015
Yüksekokul Kurul Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Pazarlama
Tüketici Davranışları
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Ürün ve Marka Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YÜRÜK KAYAPINAR P., İletişimde Geri Besleme Sürecinin Önemi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 117-126, 2017.
Özgün Makale DRJI,SIS
2. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK KAYAPINAR P., TAN Ö., Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Algıları ile E-Sadakat Arasındaki İlişkide Markaya Yönelik Tutumun Rolü, İşletme Araştırmaları Dergisi, vol. 9, pp. 472-494, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
3. YÜRÜK KAYAPINAR P., Uluslararası Pazarlamada Pazarlama Karması Stratejileri, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 110-116, 2017.
Özgün Makale DRJI, DAIJ, SIS
4. KAYAPINAR Ö., ERGAN S., YÜRÜK P., Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ İlinde Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 1-14, 2017.
Özgün Makale EBSCO
5. YÜRÜK P., AKYOL A., GÖLBAŞI ŞİMŞEK G., Analyzing the effects of social impacts of events on satisfaction and loyalty, Tourism Management, vol. 60, pp. 367-378, 2017.
Araştırma Notu SSCI
6. YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., An Application For The Relationships Between Relationship Marketing And Image And Customer Loyalty, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 2, pp. 100-110, 2016.
Özgün Makale
7. YÜRÜK P., TAN Ö., INVESTIGATION OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS´ PERSPECTIVES ON TURKEY´S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP, BJSS Balkan Journal of Social Sciences, vol. 5, pp. 92-105, 2016.
Özgün Makale EBSCO, ASOS
8. AKYOL A., YÜRÜK P., Analyzing the Effects of Perception of Social Impacts on Attandance to Events, Satisfaction and Loyalty in Event Marketing, Academy of Contemporary Research Journal (AOCRJ), vol. 4, pp. 7-15, 2015.
Özgün Makale
9. ALTUĞ N., YÜRÜK P., 2000-2011 Yılları Arasında Tüketicilerin Mobil Reklamlara Olan Turumlarını İncelemeye Yönelik Yapılan Araştırmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 15, pp. 11-28, 2013.
Özgün Makale ULAKBİM, EBSCO HOST
10. ÜNSAR A. S., Ayşegül İ., YÜRÜK P., Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kişiyi Motive Eden Faktörler, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 12, pp. 248-262, 2010.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YÜRÜK P., ERGAN S., KAYAPINAR Ö., Girişimsel Oryantasyonun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü, II. International Academic Research Congress 2017 (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
2. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK P., SELVİDEN ALBAYRAK S., Nihai Tüketicilerin Lojistik Hizmet Kalitesi ve Alt Boyutlarına Olan Algılarının, Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi, II. International Academic Research Congress (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
3. ERGAN S., YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., Türkiye de Elektronik Perakendeciliğin Gelişimi, II. International Academic Research Congress 2017 (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
4. ÖZER S., ÖREN ÖZER B., KAYAPINAR Ö., YÜRÜK P., Meslek Yüksekokullarının Üniversite Sanayi Isbirligi Entegrasyonu, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (18.05.2017-20.05.2017).
Özet bildiri
5. TAN Ö., YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., Öğrencilerin Sosyal Medyaya ve Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (18.05.2017-20.05.2017).
Özet bildiri
6. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK P., ÖREN Ö. B., ÖZER S., Öğrencilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi ile Memnuniyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (17.05.2017-19.05.2017).
Tam metin bildiri
7. KAYAPINAR Ö., ERGAN S., YÜRÜK P., Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ İlinde Bir Uygulama, ııı. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series. Edirne/ Türkiye (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
8. YÜRÜK P., GÜNGÖR S., SELVİDEN ALBAYRAK S., 2010-2016 Yılları Arasında Türkiye´de Yaşanan Terör Olaylarının Ülke Turizmine Etkisi, 1. International Academic Research Congress. Antalya/Türkiye. (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
9. YÜRÜK P., YÜRÜK H. P., Veri Tabanlı Pazarlama Yaklaşımının Dünya´daki ve Türkiye´deki Uygulamalarının İncelenmesi, 1. International Acedemic Research Congress. Antalya/Türkiye. (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
10. TAN Ö., YÜRÜK P., Opinions of Vocational College Students´ for the European Union; The Case of Namık Kemal University/Saray Vocational School., 5th International Vocational Schools Symposium, Prizren/Kosova (18.05.2016-20.05.2016).
Tam metin bildiri
11. YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., GÜNGÖR S., Bireylerin Aileye Ait Olma Duygusunun Marka Bağlılığına Olan Etkilerinde Ailenin Aracılık Rolü, Trakya Üniversitesi ve Motif Vakfı Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).
Özet bildiri
12. KAYAPINAR Ö., YÜRÜK P., GÜNGÖR S., Üniversite Öğrencilerinin Aile Değerlerine Bakış Açılarının İncelenmesi:Namık Kemal Üniversitesi Örneği, Trakya Üniversitesi ve Motif Vakfı Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu (25.03.2016-27.03.2016).
Özet bildiri
13. YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., A Research For The Relationships Between Relationship Marketing And Image And Customer Loyalty, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
14. YÜRÜK P., AKYOL A., Analyzing the Effects of Perception of Social Impacts on Attandance to Events, Satisfaction and Loyalty in Event Marketing, 11th Academy of Business Management Conferences (ABMC), “Global Conferences on Business Management and Social Sciences (GCBMS-2015)” (24.04.2015-25.04.2015).
Tam metin bildiri
15. YÜRÜK P., AKYOL A., ALTAŞ D., The Effects of the Components of the Relationship Marketing on Service Quality and Customer Loyalty: An Empirical Research on Turkish GSM Sector, 9th International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries Cooperation (05.10.2011-06.10.2011).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Business and Management Studies: An International Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. ETKİNLİK PAZARLAMASINDA ETKİ ALGILAMASININ ETKİNLİĞE KATILIM, TATMİN VE SADAKAT ÜZERİNE ETKİSİ: KIRKPINAR FESTİVALİ ÖRNEĞİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.11.2013-20.04.2015.
2. Kriz dönemlerinde tüketicilerin satın alma davranışlarındaki değişiklikler: Edirne ilinde bir uygulama, BAP, Araştırmacı, 12.10.2009-12.09.2008.
Üyelikler
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD), Üye, 2017-.